--

Всички преводи са на Кирил Кадийски, освен тези, в които изрично e упоменат авторът на превода.

--

понеделник, 16 март 2009 г.

ШАРЛЕРОА

Дяволчета лъскави
в черните треви.
Вятър ли зави
и в гърба заблъска ви?

Вслушай се! След миг
съска и овеса,
храстите с ръце са –
удрят ти плесник.

Изгледи зловещи
с не един коптор.
Огнен кръгозор
от пламтящи пещи.

Вият сто гърла,
пушеци – къдели,
взираш се – къде ли
е Шарлероа?

В тая утрин бистра
сажди, мараня.
Кой ли зазвъня
като с тъжна систра?

Загрубял народ,
спуснат в адски бездни,
крясъци железни
и димяща пот.

Дяволчета лъскави
в черните треви.
Вятър ли зави
и в гърба заблъска ви?