--

Всички преводи са на Кирил Кадийски, освен тези, в които изрично e упоменат авторът на превода.

--

вторник, 3 март 2009 г.

Бяла, луната

§§§

Бяла, луната
лее лъчи;
между листата
сладко звучи
песен в покоя...

О мила моя!

В езеро бяло –
с бистрата глъб
на огледало –
черни от скръб
тръпнат върбите...

Час на мечтите!

А в тъмнината
звезден покой
от небесата
слиза с безброй
цветни сияния...

Час на признания.