--

Всички преводи са на Кирил Кадийски, освен тези, в които изрично e упоменат авторът на превода.

--

понеделник, 16 март 2009 г.

Сплин

Розите – всички бяха червени,
черен бе целият гъвкав бръшлян.

Скъпа, от твойте дребни измени
пак съм отчаян и пак – изтерзан.

Бе прекалено синьо небето,
въздухът – сладък, прибоят – зелен.

Все се страхувам – ах, да не бе то! –
бягство жестоко ти криеш от мен.

И от бръшляна чувсвам умора,
и от чимшира, от всички треви,

и от полето, и от простора,
не и от тебе, от тебе – уви!