--

Всички преводи са на Кирил Кадийски, освен тези, в които изрично e упоменат авторът на превода.

--

вторник, 3 март 2009 г.

И тъй - ще бъде светъл летен ден

§§§

И тъй – ще бъде светъл летен ден;
огромно слънце с мен ще се опива
и ще те прави още по-красива–
в лъчите и коприната – до мен.

Небето като царствена палатка
на дълги сини дипли ще трепти,
докоснало челата ни почти –
тъй бледи от възторг и мъка сладка.

А привечер, щом всичко се смълчи,
ветрец ще милва твоите къдрици
и пак над нас – щастливи годеници –
ще се усмихват звездните очи.