--

Всички преводи са на Кирил Кадийски, освен тези, в които изрично e упоменат авторът на превода.

--

понеделник, 16 март 2009 г.

Сред безкрайната скука

§§§

Сред безкрайната скука
на равнината
снегът в мрачината
като пясък блещука.

От бакър небесата,
мрак като в бездна.
Погледна луната,
и умря, и изчезна.

Сякаш облаци черни –
дъбове стари
се носят сред пари
в мрачините вечерни.

От бакър небесата,
мрак като в бездна.
Погледна луната,
и умря, и изчезна.

Вълци, жално завили,
грачещи врани,
кой днес ще ви брани,
щом смъртта се захили?

Сред безкрайната скука
на равнината
снегът в мрачината
като пясък блещука.